Zapisy i zasady uczestnictwa w kursie

ZAPISY

ZASADY UCZESTNICTWA W KURSIE

  • Warunkiem rozpoczęcia kursu jest: - podpisanie Regulaminu i tym samym zobligowanie się do terminowego uiszczania płatności - podpisanie oświadczenia RODO - uiszczenie wpisowego w kwocie 25zł, druki dostępne w zakładce do pobrania
  • Materiały do nauki są zapewniane nieodpłatnie przez szkołę (nasze autorskie metariały lub odpowiednie kserówki) lub uczniowie zakupują odpowiednie podręczniki np. National Geographic Learning (wybór podręcznika zależy do wymagań ucznia i jego poziomu). W przypadku dzieci, które realizują profil pomocy szkolnej, zajęcia odbywaja się w oparciu o jego podręcznik i dodatkowe materiały, które są przygototwywane przez lektora w celu utrwalenia materiału i są w cenie kursu.
  • Obecność na zajęciach, skupienie ucznia i współpraca są niezbędne do uzyskania efektów w nauce.
  • Zajęcia na których uczeń nie był obecny ze swojego powodu nie są odliczane z raty/ opłaty za kursu. Jeśli natomiast zajęcia nie odbyły się z winy szkoły/lektora i nie zostały odrobione do końca kursu, są odliczane z opłaty za kurs lub z ostatniej raty kursu.
  • Jeżeli uczeń lub opiekun ucznia nie jest zadowolony ze sposobu prowadzenia zajęć, z osoby lektora lub ze współpracy z pozostałymi osobami w grupie, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt w sekretariacie. Szkoła podejmie wówczas kroki zmierzające do rozwiązania problemu.
  • Jeżeli uczeń chce przerwać kurs przed jego planowanym zakończeniem, należy złożyć w sekretariacie podpisaną rezygnację z kursu. Obowiązuje wówczas dwumiesięczne wypowiedzenie, którego bieg uruchamiany jest z pierwszym dniem kolejnego miesiąca. W kwestii rozliczenia końcowego za kurs, patrz w zakładce płatności lub w regulaminie.

Jesteś zainteresowany?