Szkoła podstawowa

Happy hard-working kids writing an exam in primary school

Niezależnie od tego

czy przygotowujemy ucznia do kartkówek i testów (profil 1), czy uczymy ogólnego języka (profil 2), dodatkowym efektem każdych zajęć jest uruchamianie w naszych uczniach umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu, ponieważ z lekcji na lekcję, przez coraz większą ilość czasu zajęcia odbywają się w języku docelowym, dzięki czemu uczniowie ćwiczą zarówno rozumienie ze słuchu jak i mówienie. Mamy nasze własne autorskie metody nauczania gramatyki oraz wyjaśniania słownictwa, które kodują wspomniane aspekty na głębszym poziomie rozumienia i wyczucia językowego. Sprawdź nasze techniki objaśniania zagadnień językowych na naszym kanale YT: 

Profile (do wyboru):

Profil 1:

przygotowanie dziecka do zajęć z języka obcego realizowanych w szkole, do której uczęszcza. W ramach tego profilu przygotowujemy ucznia do testów, kartkówek, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych egzaminów i ogólnie do aktywnego uczestnictwa w lekcj (opracowujemy z uczniem czytanki, zadania z książki itp). Lekcje w tym profilu są oparte na podręczniku ze szkoły jeśli wszyscy uczniowie w grupie chodzą do tej samej klasy lub mają ten sam podręcznik i są na tym samym etapie realizowania tego podręcznika. Jeśli natomiast w grupie są dzieci z tego samego rocznika, ale z różnych szkół i z różnymi podręcznikami, wówczas w trakcie kursu realizujemy zagadnienia przewidziane dla tego rocznika w szkolnym przedmiotowym planie nauczania, oraz w miarę możliwości dodatkowe materiały uzupełniające. Ilość dodatkowych materiałów uzupełniających i rozszerzających jest zależna od postępów wszystkich uczniów w grupie.

Profil 2:

zajęcia odbywają się w oparciu o materiał inny niż ten realizowany w szkole, do której uczęszcza na codzień uczeń. Opieramy się na materiałach, które poszerzają zakres słownictwa przyswajanego w szkole oraz uczymy wymowy brytyjskiej w oparciu o nasze autorskie materiały i techniki. Na początku kursu uczeń lub jego prawni opiekunowie mają możliwość wybrania czy zajęcia będą opierały się w oparciu o podręcznik (np. national Geographic Learning) czy też na naszych autorskich materiałach oraz na materiałach przygotowywanych jednorazowo na dane zajęcia. Profil idealny dla dzieci, które dobrze radzą sobie z językiem obcym w szkole, do której uczęszczają.

CENNIK

PROMOCJA! 

Stwórz samodzielnie swoją grupę, np. uczniowie z jednej klasy w celu korepetycji pod szkołę i odbierz po 100zł dodatkowego rabatu na Kurs dla każdego z grupy!

Cena dotyczy 1 osoby. Czas trwania jednej lekcji: 60 min.

Jesteś zainteresowany?