Szkoła średnia

colour portrait of a young handsome man

Zajęcia dla uczniów szkół średnich

skupiają się na ćwiczeniu umiejętności mówienia i pisania w języku docelowym, szczególnie w zakresie tematycznym obowiązującym na egzaminach maturalnych. Dodatkowo motywem przewodnim każdych zajęć są różne zagadnienia gramatyczne i leksykalne realizowane w tym samym czasie w szkołach średnich. Zajęcia prowadzone są w języku docelowym oraz w razie potrzeby, w języku polskim. W czasie każdych zajęć nauczana i ćwiczona jest wymowa oraz rozumienie ze słuchu. Nauczanie wymowy i rozumienia ze słuchu odbywa się z użyciem naszej autorskiej metody i nie polega na powszechnie przyjętym odtwarzaniu nagrań, aby potem odpowiadać na pytania do tych nagrań. To nie jest uczenie rozumenia ze słuchu tylko testowanie umięjętności rozumienia ze słuchu. My jako jedyni aktywnie uczymy wymowy i rozumienia wymowy. Typowe zajęcia odbywają się wedłuch schematu PPP – Presentation, Practice, Production, czyli Prezentacja, Praktyka, Produkcja. Oznacza to, że po objaśniach gramatyki lub słownictwa następują ćwiczenia utrwalające połączone z rozmowami w języku docelowym dotyczącymi sytuacji z ćwiczonego materiału z użyciem ćwiczonych struktur.

Jesteś zainteresowany?